اخبار

اخبار

 • لیست قیمت لوازم خانگی 1398/5/19

  قیمت ها حدودی و با نوسانات دلار متغیر می باشند ، جهت قیمت دقیق تماس حاصل فرمایید.

  یخچال Samsung

  RF858(Hermes): ۳۱/۰۰۰/۰۰۰
  RH77(Door in Door): ۲۲/۰۰۰/۰۰۰
  RF56(Romano): ۲۲/۰۰۰/۰۰۰
  French 4(4 Door): ۲۸/۰۰۰/۰۰۰
  RS68(Side by Side):
  RR39_RZ32(2gholo):۱۵/۲۰۰/۰۰۰
  RS51(Side by Side): ۱۵/۸۰۰/۰۰۰

  یخچال LG   :
  X33 (Insta 5Door): ۹۵/۰۰۰/۰۰۰
  J34 (New Next): ۳۱/۰۰۰/۰۰۰۰
  J33(NEXT): (t) ۲۸/۵٠٠/٠٠٠
  J337(Bentley Side): ۲۱/۵۰۰/۰۰۰
  J327(Bentley Side): ۲۱/۵٠٠/٠٠٠
  J916(NEXT): ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
  J264(NEXT): ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
  X961(Insta view): ۲۱/۵۰۰/۰۰۰
  X257(Insta view): ۲۰/۰٠٠/٠٠٠
  X267(Insta view): ۲۰/۰٠٠/٠٠٠
  J961(Bentley Side): ۱۷/۸۰۰/۰۰۰
  J960(Bentley Side): ۱۷/۶٠٠/٠٠٠
  J247(Bentley Side): ۱۷/۱٠٠/٠٠٠
  J247(Bentley Side): ۱۶/۹۰۰/۰۰۰
  J247(Bentley Side): ۱۶/۷۰۰/۰۰۰
  F401_F404(2Ghloo):۲۲/۵۰۰/۰۰۰
  grb-872:  ۱۱/۷۰۰/۰۰۰
  grb-682: ۹/۰۰۰/۰۰۰
  grb-702: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰

  یخچال Daewoo:
  2611 (Side by Side): ۱۴/۸۰۰/۰۰۰
  2411(Side by Side): ۱۴/۷۰۰/۰۰۰
  2211(Side by Side): ۱۴/۰۰۰/۰۰۰
  X22 (Side by Side):

  یخچالBOSCH :
  90ai20 (Side): ۱۸/۷۰۰/۰۰۰
  60a40 (Side): ۱۷/۷۰۰/۰۰۰
  V36_N36(R & F): ۱۸/۰۰۰/۰۰۰


  یخچال BEKO:
  GN1684(S by S):
  RSNE44(دوقلوو): ۱۴/۰۰۰/۰۰۰


  ظرفشويى ال جی
  * ظرفشويى (D1464): ۹/۶۰۰/۰۰۰
  * ظرفشويى (D1444): ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
  * ظرفشویی (DFB512): ۸/۲۰۰/۰۰۰
  * ظرفشويى (D1452): ۷/۵۰۰/۰۰۰
  * ظرفشويى (D1452): ۷/۵۰۰/۰۰۰
  ظرفشويى سامسونگ
  * ظرفشويى (DW5060):
  * ظرفشويى (DW6050): ۷/۵۰۰/۰۰۰
  * ظرفشويى (DW8550):۹/۶۰۰/۰۰۰

  لباسشويى ال جی

  * لباسشويى 10.5/7 (لمسى):۱۱/۵۰۰/۰۰۰

  * لباسشويى 10.5 (لمسى):۱۰/۷۰۰/۰۰۰

  * لباسشویی 10.5 مدل (J9):۸/۶۰۰/۰۰۰

  * لباسشویی ۹ کیلویی (J6 سیلور):۷/۳۰۰/۰۰۰

  * لباسشویی ۹ کیلویی (J6 سفید):۷/۰۰۰/۰۰۰

  * لباسشويى ٨ كيلويى (J5 نقره اى):۶/۵۰۰/۰۰۰

  * لباسشويى ٨ كيلويى (J6 سفيد):۶/۸۰۰/۰۰۰

  * لباسشويى ٧ كيلويى( ١٢٠٠ دور ):۴/۸۰۰/۰۰۰

  * لباسشويى ٧ كيلويى (F10C):۴/۵۰۰/۰۰۰

  لباسشويى سامسونگ

  * لباسشويى ٨ كيلويى سامسونگ:۵/۸۰۰/۰۰۰

  * لباسشويى ٨ كيلويى اددواش سامسونگ:۷/۷۰۰/۰۰۰

  *لباسشويى ٩ كيلويى Big Door سامسونگ:۸/۰۰۰/۰۰۰

  * لباسشويى ٧ كيلويى بوش:۶/۵۰۰/۰۰۰


  * سولاردوم LG مدل  ۵/۴۰۰/۰۰۰MA3884VC


  جارو فیلیپس: موجودی تهران

  FC9170: ۲/۳۰۰/۰۰۰
  FC9174: ۲/۴۰۰/۰۰۰
  FC9176: ۲/۸۵۰/۰۰۰

   

  لیست قیمت لوازم خانگی
شما هم می توانید در مورد این محصول نظر دهید