اخبار

اخبار

 • لیست قیمت تلویزیون ها 1398/5/19

  لیست موجودی

  ال جی
  32lj520: 2100000مصری
  43lj512: 3650000مصری
  43lk6100: 4350000 کره
  43lk5730:4000000 مصری
  43lj510t:3620000مصری
  43lj510v:3650000مصری
  43uk6300:5100000مصری
  43lm6300:4250000مصری
  49lk6100:5950000کره
  49uk6300:6000000مصری
  49uk6400:6800000مصری
  49um7340:5900000مصری
  49lk5100 :4700000مصری
  49lh541t: 5000000 کره
  49lk5730:4700000مصری
  55sk7900: 9150000کره
  55sj800:9500000کره
  55sm8100: 9550000کره
  55b7:13400000 کره
  55uk6300:7300000 مصری
  55uk6470:7200000 لهستان
  65uk6300:11600000 کره
  65uj634:11950000 کره
  65sk8000:15800000کره
  65sk8500:18800000کره

  سامسونگ
  32n5000:1950000مصری
  32n5300:2150000مصری
  43k5002:3450000مصری
  43j5202:3450000مصری
  43n5000:3500000مصری
  43n5300 :3750000مصری
  49nu7300:5950000مصری
  49nu7100:6000000مصری
  55nu7300:7550000مصری
  55nu7100:7550000مصری
  65RU7100u:12500000

  جهت قیمت دقیق تماس حاصل فرمایید.

  لیست قیمت تلویزیون ها
شما هم می توانید در مورد این محصول نظر دهید